kitespower

Kitespower Beginner

Ο Kitespower αρχάριος χρήστης δεν μπορεί να διενεργεί αετοσανίδα χωρίς τη συμμετοχή ή την επίβλεψη των πιστοποιημένων Kitespower εκμισθωτών ή προπονητών ή των βοηθών τους. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πιστοποιηθεί και στα έξι (6) επίπεδα αρχαρίων είναι δυνατή η χορήγηση ειδικής ταυτότητας ( KITE PASS ) για λογαριασμό του, την οποία μπορεί να επιδεικνύει σε όλους τους πιστοποιημένους εκμισθωτές και προπονητές  Kitespower και να διενεργεί υπεύθυνα αετοσανίδα στους χώρους δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα βέβαια με τους όποιους πρόσθετους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τον εκάστοτε προπονητή ή εκμισθωτή και έναντι του συμφωνηθέντος χρηματικού αντιτίμου παροχής υπηρεσιών.

Επίπεδα αρχαρίων

Επίπεδο Πρώτο - TRAINER TEST
Πέταγμα του εκπαιδευτικού αετού στην ξηρά χωρίς σανίδα.

Επίπεδο Δεύτερο – KITE CONTROL
Επεξήγηση και ανάλυση της λειτουργίας του συστήματος πλοήγησης αετού. Κανόνες ασφαλείας- Ναυτική ορολογία- Προσανατολισμός. Ασφαλής Ανύψωση και Προσγείωση του αετού. Επαρκής έλεγχος χειρισμού του αετού χωρίς τη σανίδα.

Επίπεδο Τρίτο – BODY DRAGGING
Επεξήγηση και ανάλυση της πλεύσης της αετοσανίδας. Όρτσα πλεύση στο νερό αριστερά και δεξιά. Το ένα χέρι οδηγεί τον αετό και το άλλο τη σανίδα..

Επίπεδο Τέταρτο – WATER START
Εκκίνηση με την αετοσανίδα από το νερό και πλεύση αριστερά και δεξιά. Τα  δύο χέρια οδηγούν τον αετό και τα πόδια τη σανίδα.

Επίπεδο Πέμπτο – UP WIND
Όρτσα πλεύση με την αετοσανίδα προς μία κατεύθυνση (αριστερά ή δεξιά).

Επίπεδο Εκτο - SAILING UP WIND
Όρτσα πλεύση με την αετοσανίδα προς δύο κατευθύνσεις (αριστερά & δεξιά).

 

 

 

blank page | έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία